Consultancy projecten en ontwikkeling

Projecten in logistiek management.

Advies bij de ontwikkeling van nieuwe logistieke terminals en/of upgrade van bestaande logistieke centra.

Bij de bouw of upgrade van nieuwe en bestaande logistieke centra wordt vooral prioriteit gegeven aan de ontwikkelings- en bouwfase niet tegenstaande dat de bepaling en implementatie van de strikt logistieke processen van evenredig belang zijn in het geheel.

Hoe zal de routing op de terminal zijn in functie van de voor- en nacontrole van bv. de vrachtwagens? Waar positioneer ik mijn dispatching of security in functie van het proces? Via welke modaliteiten wil ik mijn logistiek centrum bereikbaar maken? Hoe bouw ik mijn logistieke afdeling uit? Welke profielen moet ik benaderen om mijn afdeling te vervolledigen? Welk type ERP-systeem heb ik nodig? Welke verplichte documentatie is binnen mijn project van toepassing? Hoe implementeren we de bestaande wetgevingen in ons procedureel kwaliteitssysteem? Welke operationele materialen heb ik allemaal nodig om mijn los- en/ of laad activiteiten succesvol en binnen een aanvaardbare TTAT af te werken?

Inderdaad… vele vragen die gefaseerd hun antwoord en oplossing moeten vinden vanuit een projectmatige benadering. Gestoeld op jarenlange praktijkervaring kan LOF BVBA hier een gedetailleerde operationele hulp bieden!

Antwerpen haven
Transport goederenvervoer
Haven Antwerpen Lof
Schip haven antwerpen

Ontwikkelen en uitwerken van gedetailleerde supply chain processen naar intermodale, short- en deep sea modaliteiten 

Een nieuwe overzeese leverancier, een nieuwe klant binnen Europa moet bediend worden. Een tussentijdse bulk opslag is essentieel. Een klant wil geleverd worden via het spoor. Je grondstoffen komen in een welbepaalde haven in bulk aan in een groot tankschip… Wat moet ik doen? Welke acties moet ik nemen? Welke documenten zijn hier van toepassing? Werk ik wel conform en met de meest interessante modaliteit en logistieke partner voor mijn specifiek proces?

LOF BVBA kan voor u de volledige leveringsketen uitrafelen en op zoek gaan naar de meest rendabele oplossing om uw product van A naar B te brengen en dit op de afgesproken termijn met de juiste ‘cijfers en letters’. We kunnen voor u evalueren welke modaliteit in functie van de afhalings- en/ of leveringsdoelstellingen de juiste is. Door ons zeer uitgebreid netwerk aan transporteurs, logistieke centra, bevrachters, rederijen en natuurlijk onze ervaring op de werkvloer kunnen wij u bijstaan met raad en daad!

Wil je graag meer info over onze werking?